Close

Visualisering

Kameraet lar oss fokusere på de små detaljene i de største utfordringene. Og de minste historiene kan kastes opp på et digert lerret.

Forståelse

Når du kommer til oss med et behov for å formidle noe, er vårt fokus alltid å sette oss inn i og forstå din verden så godt vi kan – vi vil finne hjertet i saken. Bare slik kan vi komme frem til hvilken form budskapet virkelig trenger og åpne døren for mer kreative valg.

Det er ikke bestandig gitt at en film er svaret. Men når vi sammen blir enige om at “dette skriker etter en film!”, er neste steg å avdekke hva slags film og hvilke film-elementer som kan ha tydeligst og sterkest effekt på seeren:


Trenger den å ligne på en klassisk, faktabasert reportasje eller dokumentar?

Eller kan vi fortelle din historie og budskap gjennom fiksjon?

Hadde det vært spennende om vi kombinerte flere sjangre og uttrykksformer?

Alle disse forskjellige valgene er på sitt mest grunnleggende nivå historiefortelling – men det finnes mange typer historier. Noen av disse typene trosser etablerte sjangre, og det kan være vanskelig selv for oss å definere dem.

Uansett hva du har et behov for å fortelle, starter alltid hvert prosjekt med å forenes rundt hvordan denne fortellingen skal se, høres og føles ut.

Sammen kan vi fortelle alt.

Ta kontakt!

For å komme i gang tar vi gjerne et møte over en kaffekopp hos deg eller hos oss, eller treffes gjennom en digital møteløsning.

Se eksempler på filmprosjekter: