Close

The Digitalisation of Memory

Falstad-senteret og POLIN Museum arrangerte et webinar med tittelen “The Digitalisation of Memory”, der deltakerne tok for seg problemsstillingene i de etiske dilemmaene rundt digitalisering av minner. Ekspert-ledede diskusjoner utforsket nye teknologier i kulturelle institusjoner og det ble holdt inspirerende og tankevekkende foredrag. 

Vi hadde ansvaret for planlegging, koordinering og teknisk gjennomføring av prosjektet. En del av innleggene ble forhåndsinnspilt, og en del ble kjørt live fra Falstadsenteret, blant annet en panelsamtale hvor ordstyrer var fysisk til stede mens de tre deltakerne satt ulike andre steder i verden.

Team:
Produsent: Espen Nilsen Holtan
Foto: Patrik Grønli og Adrian Tørring Haug
Klipp: Patrik Grønli
Vignett/grafikk: Ole Andreas Vestrum