Close

Mannskoret Malmklang

I forbindelse med 17. mai 2023 ønsket Mannskoret Malmklang å spille inn to låter på toppen av det gamle gruvetårnet i Malm, 72 meter over bygda.

Mannskoret åpner med sin tolkning av “Olav Tryggvason” før de avslutter med nasjonalsangen.

Over nasjonalsangen ser vi innklipp fra industri i dagens Malm. Dette skaper en kobling mellom den gamle gruveindustrien og oppblomstringen av ny og spennende industri.

Team:
Regi og klipp: Ole Andreas Vestrum
Foto: Per Georg Krokstad og Adrian Tørring Haug
Lyd: Lydhagen Studio