Close

Barneløftet

Barneløftet – Bedre å være barn i Trøndelag – et felles ansvar!

KS og Statsforvalteren i Trøndelag har de senere årene samarbeidet med kommunene i fylket for å sikre og utvikle kvaliteten i tjenestetilbudet til utsatte barn, unge og familier. Med utgangspunkt i dette ble prosjektet «Barneløftet» etablert for å prøve ut tjenestesamarbeid på tvers av barneverntjenester og kommune-grenser. 

Men barneløftet er mer enn tittelen på prosjektet. Bak tittelen ligger det en ideologi om at tjenestene må samarbeide, og at det må samarbeides på tvers av kommunegrensene i Trøndelag, for å få til et mer likeverdig tilbud til barn og familier.

Over lengre tid var vi inne i prosjektet for å jobbe med formidling av kunnskapen de kom frem til, og det ble produsert en film som skulle stå igjen som et viktig supplement til tradisjonell rapportering av slike prosjekt. Vi bidro også med direktesending i forbindelse med lansering og evaluring av prosjektet. Denne sendingen, og mer om prosjektet, kan du ser her.

Team:
Produsent: Espen Nilsen Holtan
Regi: Magnus Lillemark
Klipp: Magnus Lillemark
Foto: Adrian Tørring Haug og Ole Andreas Vestrum
Motion design: Ole Andreas Vestrum