Rektorutlysning

Rektorutlysning

Reklamefilm for Trøndelag Fylkeskommune i anledning deres stillingsutlysning etter fire nye rektorer i fylket. Illustrasjoner av Eirik Malmo.