Næringslivets Hedersaften 2019

Næringslivets Hedersaften

Næringslivets Hedersaften ble arrangert for første gang i 2019 i regi Steinkjer Næringsforum, for næringslivet, utviklingsaktører, Fylkesmannen, Fylkeskommunen og kommunene. Vi bisto med en rekke tjeneste før og under selve kvelden som åpningsvignett og grafikk, filmer av alle nominerte, stemningsfilm- og foto.