Fylkesting og fylkesutvalg

Streaming for Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag er samlet til et fylke, og vi er valgt som streamingleverandør til den nye fylkeskommunen. Alle møter i fylkestinget og fylkesutvalget direkteoverføres, og alt legges ut i opptak i etterkant. I tillegg bistår vi kommunikasjonsavdelingen med bearbeiding av videomaterialet til andre bruksområder.