Streaming av arrangement
Events, møter
og webinar

Streaming i stedet for avlysning?

Norske helsemyndigheter anbefaler at næringslivet tar store forholdsregler for å minimere spredning av koronaviruset. Stadig flere arbeidsplasser flytter derfor en stor andel av sine ansatte over til hjemmekontor, og ser på alternative måter å avholde samlinger, møter og arrangementer.

I stedet for å avlyse er det verdt å vurderere muligheten for å avholde arrangementer over nett. Om din arbeidsplass planlegger interne møter, kundepresentasjoner eller konferanser, kan streaming hjelpe deg med å nå ut med det du skal si, selv om du ikke får samlet folk under samme tak.

Kari Anne Susegg Kvarving fra Kvarving Kommunikasjon har gjort seg noen tanker om dagens situasjon “På grunn av den alvorlige situasjonen vi står midt oppe i, er det mange som ser seg nødt til å avlyse arrangement de har lagt mye ressurser i å planlegge. Alternativet til å avlyse alt, er å tenke nytt og heller gjennomføre møtet digitalt. På den måten kan du få gjennomført både foredrag og møter.” sier Kvarving. 

“Videooverførte møter er enkelt for alle parter, de koster relativt lite og de sørger for at prosjektet ditt ikke stopper opp.”

Hvorfor streaming?

Med streaming kan du nå et større publikum. Nå som stadig flere flytter over til hjemmekontor, og i noen tilfeller også settes i karantene, vil streaming sørge for at mange flere har muligheten til å delta.

Streaming kan være et bedre alternativ enn avlysning

En avlysning kan medføre økonomiske tap, timevis med bortkastede arbeidstimer og et skuffet publikum. Streaming kan bistå med å minimere tapet, samtidig som man skaper innhold og et avbrekk for et publikum som ikke kan møte selv og er bundet til hjemmekontor.

 

Holder det med Teams, Skype, Google Hangouts eller lignende?

I mange tilfeller kan det være tilstrekkelig å gjennomføre møter via løsninger som dette. Om man derimot skal henvende seg til en større folkemengde som alle sitter hver for seg kan dette by på utfordringer. Da er en god streamingløsning et bedre alternativ.

 

Opptak av et streamet event lever lengre.

Ditt innhold er verdifullt selv etter at arrangementet er over. Foredrag og møter kan leve videre som innhold på nettsider og søkbart innhold ditt publikum også kan dra nytte av senere.

 

Med streaming er man mer fleksibel

Med innhold som kun skal leve digitalt kan man eksperimentere med ulike løsninger og formater. Man kan invitere gjester fra hele verden og engasjere publikum på en helt annen måte enn hvis man er bundet til et fysisk sted.

Løsninger for alle størrelser

Mindre møter, større arrangement eller noe midt i mellom? Vi finner den løsningen som passer deg basert på ditt behov.

Tilgjengelighet

Treff ditt publikum der de er ved å sende direkte til Facebook, YouTube, egen hjemmeside eller andre steder.

Integrasjon av presentasjoner

God integrasjon av foredragsholders presentasjoner sørger for at alle får med seg budskapet.

Gjenbruk

Opptakene kan gjenbrukes og sees igjen når man vil. Enkeltstående innlegg kan klippes ut og publiseres som egne videoer.

Hva er det viktig å tenke på før et streamet arrangement?

Dersom man planlegger et arrangement som kun skal vises via nett er det nødvendig å gjøre noen andre vurderinger enn ved et fysisk arrangement.

Hvem skal se innholdet?

Skal eventet ligge åpent ute på nett for alle, eller er det et lukket møte kun for ansatte? Om det ikke skal være åpent for alle kan sendingen legges på en intern eller passordbeskyttet nettside.


Call to action

Et digitalt event trenger ikke å være over når siste foredragsholder har takket for seg. Der hvor man vanligvis kan møte publikum ansikt til ansikt, kan man her legge opp til alternative løsninger, for eksempel med at publikum kan komme med kommentarer eller spørsmål.

Oppdeling av innhold

Ved lange eventer kan det være fornuftig å dele opp det produserte innholdet i enkeltinnlegg i etterkant. Ved å dele opp i enkeltstående videoer vil publikum enkelt finne frem til opptak av det innholdet de er mest interessert i.

Hold på publikum

Publikum som følger eventer på nett har ofte stor konkurranse om sin oppmerksomhet. Hold på publikum med å gi dem spennende innhold og unngå dødtid i sendingen. Sørg også for at innholdet samsvarer med ditt publikums forventninger, med å kommunisere et tydelig program i forkant.

Timing

På et live event føles ikke korte pauser i programmet som et problem, men når så du sist et lengre opphold uten innhold på TV? Her er det viktig å alltid fylle skjermen med noe interessant. Som et eksempel kan man bruke overganger mellom foredragsholdere til å gi ytterligere informasjon via tekstplakater eller preprodusert innhold. Det er mer spennende enn et tomt podie.

Produksjonspakker og priser

Vi finner løsninger og setter opp tilbud tilpasset ditt behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Espen Nilsen Holtan


Daglig leder

Tlf: +47 924 21 636
Epost: [email protected]

Grunnpakke

Kr 9.500,-per produksjonsdag
 • Ett kamera
 • Lydtapping fra eksisternde lydanlegg
 • Enkel start-, pause- og sluttplakat
 • Bemanning med én person

Plusspakke

Kr 22.900,-per produksjonsdag
 • Tre kamera
 • Integrasjon av presentasjon og skjermbilde
 • Dedikert lydtekniker med lydutstyr for streaming
 • Chat-mulighet
 • Mulighet for grafikk med tittelplakater og navn på talere
 • Oppdeling av opptak i etterkant av arrangementet
 • Bemanning med to personer

Kontaktskjema

  (vi prøver å begrense spambottene, men dette klarer du)