Er dette en måte man kan gjennomføre avstemninger på?