Trøndelagsmøtet

Kunde : Nord-Trøndelag Fylkeskommune / Trøndelagsmøtet
Byrå : Camerat
Produksjon : Gidd Media
Storyboard/konsept : Ole Andreas Vestrum
3D/Animasjon: Patrik Grønli
Musikk : Ambolt Audio

Vignetter for Trøndelagsmøtet 2014. Trøndelagsmøtet samler sentrale samfunnsaktører i Trøndelag for å diskutere fremtidens Trøndelag. Vi fikk æren av å produsere ulike snutter som er med på å presentere de ulike temaene som skulle diskuteres iløpet av de to dagene møtet foregikk.