Steinkjerfestivalen

Storskjermproduskjon

Vi leverte storskjermproduksjon til Steinkjerfestivalen 2017. 16m2 skjerm ved hovedscenen og 7 kamera beriket publikumsopplevelsen når Åge og sambandet, Karpe Diem, Skei & PT og flere inntok scenen. Vi elsker Steinkjerfestivalen!