NAV

IA Holdningsbarometer

Kunde: NAV
Byrå: Camerat
Produksjon: Camerat
Storyboard/konsept: Ole Andreas Vestrum
Design/Animasjon: Ole Andreas Vestrum og Patrik Grønli
Film: Patrik Grønli
Lyd-design: Ole Andreas Vestrum
Voiceopptak: Norsk Lyd
Stemme: Frida Natland

NAV utførte i 2015 en spørreundersøkelse for å kartlegge holdningene til arbeidsgivere og arbeidstakere i forhold til inkluderende arbeidsliv. Vi leverte en animasjonsfilm som trekker frem noen av resultatene av denne undersøkelsen.