Hypervisjon og Gidd Media blir Camerat

De to film- og animasjonsselskapene fusjoneres for å skape et sterkt produksjonsselskap i norddelen av Trøndelag.

Espen Nilsen Holtan har vært daglig leder i Hypervisjon og er svært fornøyd med fusjonen. – Hypervisjon og Gidd Media har samarbeidet tett de siste årene, og tiden er moden for å slå seg sammen. – Vi har tro på at fusjonen vil styrke oss og våre tjenester, og gi enda bedre muligheter til å møte kundenes behov.

Espen fortsetter som daglig leder i det fusjonerte selskapet, og får med seg Ole Andreas Vestrum som kreativ leder og Patrik Grønli som teknisk leder. For å kunne tilby større produksjoner, har Camerat et godt innarbeidet samarbeid med frilansere og andre selskaper. – Det gjør at vi har tilgang til spisskompetanse som utfyller oss som jobber fast i bedriften. – Vi har også en ambisjon om flere ansatte og samarbeidspartnere i løpet av kort tid, sier Nilsen Holtan.

Mangfoldig produksjonsselskap

Camerat kan tilby mange tjenester, men hovedsakelig handler det om film, animasjon og streaming. Espen utdyper: – Vi leverer reklame- og informasjonsfilmer for næringslivet og det offentlige, og med animasjon kan vi også presentere komplisert innhold på en enkel måte. Og med streaming kan vi vise et arrangement til flere enn de som er til stede der og da, enten direkte eller i opptak.

Bedre tjenester for kundene

En av grunnene til at selskapene fusjoneres nå, er at Smart Norway kjøpte seg inn i Gidd Media i 2016 og Hypervisjon i 2017. Smart Norway eier i tillegg Smart Media, Smart Labs og overtar JOBBiT fra 1. april i år. Daglig leder i Smart Norway, Alexander Støvik Kjølstad mener det er viktig å bygge et sterkt produksjonsselskap i norddelen av Trøndelag. – Det er flere enkeltpersoner som driver med film- og videoproduksjon i regionen, men vi trenger noen større aktører også, sier Kjølstad. Han ser store muligheter for et tettere samarbeid mellom Camerat og de andre selskapene til Smart Norway. Og også til resten av Drivhuset, hvor selskapene er lokalisert sammen med andre kreative bedrifter. – Drivhuset får nå et større produksjonsselskap, som sammen med et sterkt reklamebyrå, trykkeri og webbyrå gir store fordeler for kundene. Det gjør at man kan kjøpe alt man trenger innen kommunikasjon og markedsføring under samme tak, sier Kjølstad.

Les mer om teamet vårt under “om oss”.

Les mer om hva vi kan tilby under “tjenester”.

Se gjerne noen av jobbene vi har gjort under “jobber”.