Program

09.00: Velkommen ved FFO og KUN
09.15: CRPD og konsekvenser av Norges ratifisering v/ Live Kroknes Berg, Faglig leder FFOs rettighetssenter
10.00:​ Pause
10.15: Live Kroknes Berg fortsetter.
11.00: Pause
11.15: Hvordan kan konvensjonen brukes i utviklings- og pådriverarbeid? Presentasjon av veileder v/ Karin Hovde, seniorrådgiver likestillingssenteret KUN